Kjeld Bagh
 Partner
 nor-den consulting
 En dansker i Norge
 
 
Utgangspunktet for mitt virke er kultur, eller rettere kulturforskjelle mellom mennesker, bedrifter og lande, samt internt bedrifter, organisasjoner og prosjekter.
 
Jeg har i flere stillinger løst oppgaver og hatt ansvar "cross country" innen salg, servicekonsept, organisasjonsutvikling, personaleledelse, økonomi, herunder budsjett og regnskap, kvalitetsstyring samt juss.
 

Jeg har i snart 10 år arbeidet som leder, med ledelse og strategi samt forretningsdrift og –utvikling i store organisasjoner og i internasjonalt sammenheng. Jeg har i tidligere stillinger jobbet med endrings- og fusjonprosesser og -programmer og på flere plan som eier av, sjef for og deltager i disse.
 
Min erfaring og min tilnærming gjør at jeg bidra til at skape bedre medarbeidere og ledere, samt mer profesjonell forretningsdrift. Spesielt vil jeg fremheve min evne til at kombinere ”people-leadership” med ”business-leadership”. Jeg er en relasjonbygger og bruker det aktivt for å skape resultater sammen med mine kollegaer og kunder, på alle nivå.