Kortlægning af organisationskulturen & Strategisk kulturdesign.
 
Virksomhedskulturen indeholder mange værdier, normer og adfærdsmønstre - officielle og uofficielle - som sætter sit præg på hvordan virksomheden og medarbejderne i den fungerer.

Vi foretager en vurdering af virksomhedskulturen gennem interview med ansatte på alle niveauer i organisationen og giver en skriftlig tilbagemelding med anbefalinger til forbedringer.
 
Vi hjælper virksomheden med at designe den ønskede kultur - for den opstår uanset, så hvorfor så ikke designe den så den arbejder positivt for virksomheden.

Vi laver også operationel ledelse sammen med lederteamet for at sikre en succesfuld implementering af den nye forbedrede virksomhedskultur.